0
60

Primarul localității Poboru, Iulian Bărăscu, pentru implicarea sa în rezolvarea problemelor comunității