Rentierii olteni au termen până pe 31 august să vizeze carnetele

0
141

Numărul beneficiarilor de rentă viageră scade de la an la an. Doar 515 rentieri olteni şi-au vizat carnetele pentru 2018, aceştia primind suma de 613.688,45 lei. Pentru a obține renta viageră pe anul trecut, rentierii se pot prezenta pentru vizarea carnetelor începând cu 2 martie și până la 31 august.

Pentru vizarea carnetului de rentier, solicitantul a semnat o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale şi a fost nevoit să ataşeze următoarele documente: carnetul de rentier agricol, actul de identitate, decizia de la comisia de expertiză medicală, procură notarială autentificată din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, contractul de arendă încheiat până la 30 septembrie 2011 şi extras de cont pe numele rentierului agricol.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului, renta datorată acestuia pe anul trecut poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă au depus la oricare centru judeţean APIA: carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, actul de succesiune, C.I., împuternicirea sau declaraţia notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei, precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.