Anunț

0
44

LANGA C CONSTANTINA PFA cu sediul în sat Doba, comuna Pleșoiu, strada Sălciilor nr. 14, jud. Olt, declar pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 2270425/19.07.2011 și două certificate constatatoare emise de ORC Olt la data de 18.07.2011 pentru activitățile desfășurate la sediul profesional și la terți.

Se declară nule.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here