Olt: Creșterea veniturilor a dus la scăderea beneficiarilor de ajutoare de încălzire

  0
  99

  Majorarea veniturilor populației, cu precădere cele ale unora dintre persoanele vârstnice, și nivelul indemnizației sociale pentru pensionari de la 520 de lei la 640 de lei a făcut ca multe persoane care beneficiau de ajutor pentru încălzirea locuinței să nu mai primească în sezonul 2018-2019 acest ajutor bănesc.

  Astfel, potrivit ordonanței de urgență a guvernului nr.114/2018, limita maximă a venitului net pe membru de familie/persoană singură se majorează la 750 de lei pentru solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri. Pentru intervalul de venituri 540,1-750 lei, cuantumul ajutorului lunar va fi de 20 de lei pentru toate cele trei tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinței.

   Cine beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței

   Potrivit Mariei Bubulincă, din cadrul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Olt, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței familiile sau persoanele singure (persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, care locuiesc singure și care nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoanele cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art.40 din Legea nr.287/2009; cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliu sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române; familiile și persoanele singure care nu au cetățenia română: sunt cetățeni ai unui stat membru al uniunii Europene, al spațiului Economic european, ai Confederației Elvețiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reședință în România, în condițiile legii;

  sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție și au domiciliul sa, după caz, reședința în România, în condițiile legii; sunt apatrizi care au domiciliul, sau după caz, reședința în România, în condițiile legii.

  Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure numai pentru locuința de domiciliu sau , după caz, de reședință a acestora. Titularului ajutorului pentru încălzirea locuinței este reprezentantul familiei, sau după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia și care poate fi după caz; proprietarul locuinței succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitației, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

  Cine nu poate beneficia de ajutorul de încălzire

   Conform sursei citate, ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care dețin cel puțin unul dintre următoarele bunuri: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești sau alte imobile aflate în proprietate: mijloace de transport (autoturism/autoturisme și /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 metri pătrați și zona urbană și 2000 metri pătrați în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 de lei.

  La nivelul județului Olt ajutoarele de încălzire au scăzut foarte mult, în ultima perioadă. Dacă în sezonul rece noiembrie2016- martie 2017 aveam la ajutorul de încălzire cu lemne 9.593 de beneficiari, în acest sezon avem 3.163 de beneficiari. La gaze naturale de la 1.507 a scăzut la 400 de beneficiari, iar la energie electrică de la 367 la 123 de beneficiari.  Acest lucru se datorează creșterii veniturilor populației”, a conchis Bubulincă.

  Localitățile cu cei mai mulți beneficiari sunt: Gura Padinii-129 și Traian-104, în timp ce la Teslui sunt doar 2 beneficiari.