Ședință importantă la Consiliul Județean Olt

0
635

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 29 noiembrie 2018, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează 14 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Plenul Consiliului Județean Olt se va reuni joi într-o noua şedinţă ordinară a instituției pe ordinea de zi fiind trecute 14 proiecte de hotărâre. Printre proiectele importante ce vor supuse aprobării aleșilor județeni se numără cel referitor la documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Termosistem secția Pneumologie Scornicești”, precum și aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013;

De asemenea, în ședința de joi, aleșii județeni vor supune la vot rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018 și vor decide cu privire la aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 29 noiembrie 2018: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2018:

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Termosistem secția Pneumologie Scornicești”; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul de funcții al Muzeului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013;

Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membri și actualizare componență Comisie pentru Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al Proiectului; Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018”; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției. Toate proiectele sunt initiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.