Medici din Olt, sancționați de Corpul de control al Casei de Sănătate. Vezi ce nereguli au fost constatate

0
1432

Corpul de Control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Olt a sancționat mai mulți medici și furnizori de servicii medicale din județul Olt, în urma unor nereguli constatate în cadrul acțiunilor de control. Valoarea sancțiunilor aplicate de Corpul de control a fost de aproximativ nouă miliarde ROL. Cele mai multe verificări au vizat activitatea medicilor de familie, respectiv 89 de controale. Din cei aproape nouă miliarde ROL, circa 77 milioane ROL au fost imputate medicilor de familie. Cea mai mare sumă imputată unui medic de familie din Olt, în 2017, a fost de aproape 7,5 milioane ROL.

În anul 2017 Serviciul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat 219 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale. Astfel, au fost verificați 89 medici de familie, 13 furnizori de investigaţii paraclinice, cinci furnizori de dispozitive medicale, 67  farmacii, 14 stomatologi, opt controale au vizat asistența medicală spitalicească ,13 asistența medicală de specialitate clinică, cinci controale au vizat asistența medicală de recuperare-reabilitare, doi furnizorii de dispozitive medicale și patru furnizori îngrijiri medicale la domiciliu.

Principalele disfuncţionalităţi și iregularități identificate de echipele de control  în asistența medicală primară au fost: acordarea de servicii medicale asiguraților pe perioada când figurau internați în spital, prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraților pe perioada când aceștia figurau internați în spital, recomandarea de investigații paraclinice fără respectarea dispozițiilor legale, neconcordanța între serviciile medicale raportate de furnizori și cele consemnate în evidențele medicale primare, nerespectarea programului de lucru, nerespectarea modului de prescriere electronică a medicamentelor de către unii medici care au avut încheiate convenții de reciprocitate, raportări eronate de servicii medicale. Și la furnizorii de medicamente s-au identificat difuncționalități precum: lipsa solicitării scrise din partea asiguratului cu privire la aprovizionarea unor medicamente care să însoțească prescripția medicală aflată în farmacie dar neeliberată așa cum prevăd clauzele contractuale, eliberarea de medicamente în baza unor date de identificare ce aparțin unor persoane decedate, recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM). Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale aceasta fiind în suma de 890.205,07 lei”, a precizat președintele- director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Florin Valentin Ciocan.  Din cei 890.205,07 lei, 7.685,21 lei au fost imputați medicilor de familie iar 2.962,89 lei farmaciilor. Cea mai mare sumă imputată unui medic de famile din Olt, în anul 2017, a fost de 744,16 lei și reprezintă contravaloarea serviciilor neefectuate și diminuarea cu 10% a valorii minime garantate a punctului ,,per capita,, din luna august și septembrie 2017. Următoarele două sume (ca valoare) imputate unui medic de familie sunt de 450 lei și 275 lei și reprezintă contravalorea serviciilor și medicamentelor acordate în timpul internării. Cele mai mari sume imputate medicilor specialiști care furnizează servicii medicale clinice (în privat) au fost de 113,21 lei (contravaloarea serviciilor și medicamentelor acordate în timpul internării); 64,02 lei (contravaloarea serviciilor și medicamentelor acordate în timpul internării) și 32,35 lei (contravaloarea serviciilor și medicamentelor acordate în timpul internării). Suma imputată în anul 2017 medicilor de familie și farmaciștilor a fost recuperată în totalitate.

De la începutul anului și până la 31.03.2018, urmare acțiunilor de control, suma imputată furnizorilor de servicii medicale este de 257.646,45 lei din care 166,16 lei au fost imputați medicilor de familie, iar 52,16 lei farmaciilor. Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Olt sunt mereu pe urmele furnizorilor medicali care încearcă să înşele sistemul de sănătate prin decontarea unor servicii medicale neefectuate. Pornind de la neregulile constatate, au fost perfectate o serie de mecanisme de monitorizare şi control în scopul depistării rapide a oricărei posibilităţi de fraude.

Ilie Bîzoi