Declarațiile fiscale se vor depune doar electronic la Fisc

0
236

Declaraţiile fiscale cu privire la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, în format electronic conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală numărul 2326/2017.

Transmiterea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice conferă doar avantaje: economiseşte timpul, cheltuielile cu deplasarea şi consumabilele necesare tipăririi, contribuind astfel şi la protecţia mediului înconjurător. Declaraţiile fiscale care se vor transmite obligatoriu electronic sunt: 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; 101 Declaraţie privind impozitul pe profit”; 120 Decont privind accizele”; 205  Declaraţie  informativă privind  impozitul  reţinut  la  sursă, veniturile  din  jocuri  de  noroc  şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”; 207 Declaraţie  informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile  scutite,  pe  beneficiari de venit nerezidenţi”; 208  Declaraţie  informativă privind  impozitul  pe  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din  patrimoniul personal”; 300 Decont de taxă pe valoarea adaugată”; 301 “Decont special de taxă pe valoarea adaugată”; 307  Declaraţie  privind  sumele  rezultate  din  ajustarea/corecţia  ajustărilor/regularizarea  taxei  pe  valoarea adaugată”; 311

Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugată colectată datorată de către persoanele impozabile al  căror  cod  de  înregistrare  în  scopuri  de  taxă pe  valoarea  adaugată a  fost  anulat  confom  articolul  316  alineatul  (11) lit.a)-e), lit. g) sau lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”; 390 VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”; 394  Declaraţie  informativă privind  livrările/prestările şi  achiziţiile  efectuate  pe  teritoriul  naţional  de  persoanele inregistrate in scopuri de TVA” și 710

Declaraţie rectificativă”. Declaraţiile menţionate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă disponibile gratuit pe portalul www.ANAF.ro, la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/710.html. De asemenea contribuabilii pot obține informații și telefonic la numărul 031.403.91.60.

Ilie Bîzoi