Zeci de școli din Olt fără autorizație de funcționare

0
222

Situație critică în județ cu doar câteva zile înainte de  începerea unui nou an școlar.  Din păcate, și în acest an foarte multe școli din Olt nu sunt pregătite să-și întâmpine elevii în condiții corespunzătoare pentru desfășurarea orelor de curs. Pereţi scorojiţi, toalete insalubre, mobilier deteriorat – sunt condiţiile în care vor învăţa și în acest an sute de copii din județul Olt. Vinovate de această situație sunt autoritățile locale care nu au făcut nimic pentru a remedia această situație.

În județul Olt, la fiecare început de an, se pune aceeași problemă: câte școli sunt fără autorizații sanitare. Şi de fiecare dată, numărul trece de 100. Dacă, pentru cei care nu cunosc situația, numărul şcolilor fără autorizaţie sanitară pare doar statistică, pentru cei peste 1.000 de copii care sunt nevoiți să învețe fără căldură în clase, fără apă potabilă și fără grupuri sanitare, această cifră reflectă lipsurile din sistemul de învățământ românesc și dezinteresul autorităților  pentru școlile din mediul rural.

Conform  datelor  transmise  de    reprezentanții  școlilor,  din  totalul  de  161  unităţi  şcolare  cu personalitate juridică care vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018,  în 102 unităţi şcolare au fost efectuate lucrările  de  igienizare,  dezinfecţie,  dezinsecţie  şi  deratizare  în  procent  de peste  70 %,  iar  în  59  unităţi şcolare acestea au fost efectuate în procent mai mic de 70%. „Din  analiza  situației  privind  condiţiile  igienico-sanitare  din  unităţile  de  învăţământ   se  constată deficiențe la grupurile sanitare destinate elevilor în sensul că o parte din unitățile școlare  nu au grupurile sanitare în interiorul clădirilor, nu sunt separate pe sexe, proba de apă este necorespunzătoare bacteriologic, clădirile sunt  vechi,  cu  acoperiş  deteriorat,  fără jgheaburi  şi burlane,  există grupuri  sanitare  nefinalizate,  care nu  au  apă curentă, nu sunt racordate la canalizare și nu au gresie și faianță” au declarat reprezentanții IȘJ Olt.

La nivelul judeţului Olt, pentru anul şcolar 2017- 2018  aproximativ 70% din unităţile şcolare au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare. Din totalul de 511 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Olt un număr de 153 unităţi şcolare nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare. Potrivit reprezentanților DSP Olt, cauzele  care  determină  neîncadrarea  în  exigenţele  regulilor  de  funcţionare  şi  igienico-sanitare, necesare pentru acordarea Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare sunt: lipsa sursei  proprie de apă potabilă, lipsa de apă curentă, calitatea necorespunzătoare a apei, clădiri  având  componente  de  construcţie  deteriorate  (faţade, tavane, pereţi, interiori, acoperişuri, lipsă burlane şi jgheaburi),  mobilier şcolar degradat sau neadaptat ca dimensiuni la vârsta copiilor și tinerilor aflaţi în pregătire, iluminat natural sau artificial necorespunzător, grupuri  sanitare  necorespunzătoare  (deteriorate, număr  insuficient  de  grupuri  sanitare, grupuri sanitare pentru elevi neseparate pe sexe, lipsă grup sanitar personal didactic, lipsa grupurilor sanitare în incinta unităţii  școlare), lipsa sistemului de canalizare sau existenţa unui sistem de canalizare necorespunzător, lipsa platformelor betonate pentru colectarea reziduurilor solide, gard împrejmuitor incomplet sau inexistent, dar și lucrări de reabilitare nefinalizate.