Primăria Slatina face angajări

0
1175

Primăria  Slatina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul CONSTATARE, IMPUNERE CONTROL PERSOANE JURIDICE. Concursul va avea loc pe 24 martie (proba scrisă).

Pentru a ocupa acest post candidații trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 24 martie, de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Slatina, din strada Mihail Kogălniceanu, numărul 1, telefon 0249/439.233 sau 0249/439.377 sau e-mail office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro.