ÎNGRIJORĂTOR. MORTALITATEA A CRESCUT ÎN OLT

0
160

Potrivit datelor oficiale ale Direcţiei Regionale de Statistică (DRS) Olt, evoluţia fenomenelor demografice înregistrate, în judeţ, în luna februarie 2021 s-a caracterizat printr-o  ușoară creștere, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, a fenomenului natalităţii, dar şi o creştere a fenomenului mortalităţii cu aproape 10 procente (cu 47 decese mai mult faţă de anul trecut).

„În luna februarie 2020, evoluţia fenomenelor demografice înregistrate în judeţul Olt s-a caracterizat prin o ușoară creștere a natalităţii faţă de luna corespunzătoare din anul precedent (237 născuţi vii faţă de 236) şi creşterea mortalităţii cu 9,9% (519 decese faţă de 472 decese). În urma agregării fenomenelor de natalitate şi mortalitate din luna februarie 2021 s-a înregistrat un spor natural negativ (-282 persoane)”se arată în raportul întocmit de Direcţia Regională de Statistică Olt.