UN LICEU DIN OLT FACE ANGAJĂRI

0
391

Liceul Teoretic „Petre Pandrea” din Balș angajează un secretar șef, gradul I și un laborant, debutant, contractele fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; cunoștințe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet; cunoștințe privind încadrarea personalului; cunoștințe privind întocmirea și încadrarea corespondentei oficiale, noțiuni de comunicare în relațiile publice și vechime în specialitate (domeniile: resurse umane, asistent manager, administrație publică, secretariat)  de minimum 5 ani, pentru postul de secretar șef și studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile tehnic, științe sau să dovedească cu foaia matricolă studierea unor discipline din domeniul tehnic sau științe și cunoștințe de operare PC: Word, Excel, Power Internet, platforma G-Suite for education, pentru postul de laborant. Un avantaj îl constituie faptul că pentru acest post nu se cere vechime.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 12 mai , de la ora 9:00, iar proba practică, dar și interviul vor avea loc pe 14 mai 2021. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 28 aprilie, ora 16:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” cu sediul în Balș, str. Nicolae Bălcescu nr. 25, județul Olt, telefon 0745/115.333.