Anunt EDYMAVIL EVENTOS SRL

0
42


EDYMAVIL EVENTOS SRL, CU SEDIUL ÎN OLT, LOCALITATEA CARACAL, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, CAMERA 9, ÎNREGISTRATĂ SUB NR. J28/1002/2017, LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI, CUI 38017867, REPREZENTATĂ LEGAL PRIN IRINA CLAUDIA CĂLIN, ÎN CALITATE DE BENEFICIAR, DENUMITĂ ÎN CONTINUARE BENEFICIAR anunta lansarea proiectului cu titlul ”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR” cu activitate economică în unul in domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2, proiect nr. RUE M2-4047 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 31.12.2020 – 31.12.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-COV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni.
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 298645.628 (valoarea totala) din care: 259691.85 lei grant si 38953.7775 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul prin Programul

Date de contact:
IRINA CLAUDIA CĂLIN
TEL: 0748514554
EMAIL: contactedymavil@yahoo.com