Anunt

0
56

Coman O. Ionel PFA, F28/564/2011, CUI 28711038, cu sediul in Urzica, Jud. Olt, declar pierdut certificat de înregistrare B2358982 din 29.06.2011, și doua certificate constatatoare emise de ORC Olt, la data de 28.06.2011, pentru activitățile desfășurate la sediul profesional și la terți.
Le declar nule.