Anunț

0
23

Ionescu Alexandru PFA, F28/290/2014, CUI 21046558 cu sediul in comuna Grojdibodu, Jud. Olt, declar pierdut certificat constatator emis de ORC Olt, la data de 16.03.2009 pentru activități desfășurate la sediul profesional.
Îl declar nul.