Anunț

0
63

PFA Brulea N. Mariana, sat Obârșia Noua, comuna Obârșia, str. M. Eminescu, nr. 75, jud. Olt, F28/29/20.01.2012, CUI 29565500, pierdut certificat constatator.

Îl declar nul.