Spitalul Slatina angajează referenți de specialitate

0
717

Spitalul Județean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de referent de specialitate. Mai exact este vorba despre un post vacant de referent de specialitate gradul I, la Serviciul R.U.N.O. și a unui post de referent de specialitate gradul III la Serviciul de management al calității serviciilor medicale. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, pentru postul de referent de specialitate gradul 1, la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare și studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice/administrative/economice și
6 luni vechime în specialitate, pentru referent de specialitate gradul III, ta Serviciul de management al calității serviciilor medicale. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 20 mai, de la ora 10.00, iar interviul pe 23 mai , de la ora 12.00. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului (data afișării anunțului 19 aprilie).

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, str. Crişan nr. 5, judeţul Olt – telefon 0349/802.550.