ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2018

0
101

 

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2018

Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2018                                                           Data publicării: 11 aprilie 2018

Grupul de Acțiune Locală Vedea-Găvanu-Burdea proiect finantat prin axa  Leader din PNDR anunță lansarea primului apel de selecție pentru anul 2018 în perioada 11.04.2018 – 11.05.2018, pentru următoarele măsuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locală:

  1. Masura M2/2A – Dezvoltarea exploatatiilor agricole (beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M2/2A Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Masura M3/2A – Sprijinirea fermelor mici (beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M3/2A Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției de la capitolul 8.1 din PNDR, cu excepția persoanelor fizice neautorizate. Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. Masura M4/2B – Intinerirea generatiilor de fermieri (beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M4/2B Tânărul fermier asa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic sef al exploatatiei agricole, prin infiintarea ca microintreprindere/intreprindere mica cu maxim 24 de luni inainte de depunerea proiectului.Persoană juridică cu mai multi actionari unde un tânăr fermier, asa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează si exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni. Beneficiarii trebuie sa se regaseasca intre cei prevazuti in cadrul HG226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru cele trei măsuri ,valoarea publica alocata pe masura:

  1. Masura M2/2A – Dezvoltarea exploatatiilor agricole 71.708,67 Euro, valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 708,67 Euro/proiect .
  2. Masura M3/2A – Sprijinirea fermelor mici 30.000 euro, valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 10.000 euro/proiect.
  3. Masura M4/2B – Intinerirea generatiilor de fermieri 230.000 euro, valoarea maxima a ajutorului public nerambursabil fiind de 50.000 euro/proiect.

Valoarea minima nerambursabila pe proiect nu poate fi mai mica de 10.000 euro.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa telefonic la nr. 0371129700, in scris la adresa de e-mail office@galvgb.ro sau la sediul GAL Vedea Gavanu Burdea.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea din localitatea Ghimpeteni, Strada Primariei nr. 6, în perioada 11 aprilie 2018  – 10 mai 2018, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 11 mai 2018 in intervalul orar 09:30 – 16:00.

Anuntul privind lansarea apelului de selectie se gaseste la sediul :, sediul GAL Vedea-Gavanu-Burdea, sediile primariilor partenere,site-ul  www.galvgb.ro

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 11 mai 2018, orele 16:00.

Pentru întocmirea și depunerea proiectului trebuie îndeplinite condițiile de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidurile Solicitantului pentru măsurile M2/2A, M3/2A respectiv M4/2B. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului sunt cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii pe care aplică. Punctajul acordat criteriilor de selecție prevăzute în Ghidurile Solicitantului și criteriilor de selecție locale este disponibil pe site-ul www.galvgb.ro și va fi afișat la sediul GAL Vedea-Găvanu-Burdea. De asemenea, criteriile de selecție și punctajul aferent pot fi solicitate la datele de contact de mai jos. Comisia de Selecție este formată din: 3 reprezentanți ai sectorului public, 7 reprezentanți ai sectorului privat și 1 reprezentant al societății civile. Apartenența membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este următoarea: 11 membri din spațiul rural.

Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face prin publicarea Raportului de Selecție până la data de 31.05.2018 la sediul GAL și pe site-ul www.galvgb.ro și prin notificarea solicitanților în scris până la data de 08.06.2018. Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 zile de la primirea notificărilor sau in maxim 10 zile lucratoare de la publicarea raportului pe site-ul web.În urma analizei contestațiilor depuse va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat la sediul GAL și pe site-ul www.galvgb.ro până la data de 22.06.2018, iar rezultatele individuale vor fi comunicate contestatarilor prin notificare scrisă până la data de 29.06.2018.