Poliţia Locală Slatina face angajări

0
1426

Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală Slatina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant – 1 post.

Candidaţii care doresc să participe la concurs trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Nu se cere  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 14 martie 2018. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 27 martie 2018, iar interviul va avea loc pe 29 martie 2018. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de articolul 49, alineatul 1 din Hotărârea Guvernului numărul 611/2008. Candidaţii trebuie să îndeplinească condfițiile generale prevăzute de articolul 54 din Legea numărerul 188/199 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibil accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina, județul Olt, din strada George Poboran numărul 5, telefon: 0249/412.661, 0249/422.246.

Ilie Bîzoi