Anunt

0
22

Moraru I. Ovidiu Valentin PFA cu sediul in Osica de Sus, sat Peretu, Str. Salciei, nr. 26, Jud. Olt, F28/654/2012, CUI 29841397, declar pierdut certificat constatator emis de ORC Olt, pentru activitățile desfășurate la terți.
Îl declar nul.