Anunt

0
44

M&V Terra Construct Adriserv SRL cu sediul social în Scornicești, jud. Olt, str. 1 Decembrie, nr. 1, Bl. 1ABCD, sc. B, ap. 8, J28/383/2015, CUI 34621886, pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 3095941 emis de ORC Olt cu data de 9.06.2015, și două certificate constatatoare cu nr. 11651 din data de 8.06.2015 emis de ORC Olt pentru sediul social și terți.
Le declar nule.