Crescătorii de bovine din județ, afectați de criza COVID-19, pot depune cereri la APIA Olt

0
121

Crescătorii de bovine din Olt, care au fost afectați de criza generată de pandemia de COVID-19, pot depune cereri pentru a primi un sprijini financiar pentru susținerea activității. Solicitările pot fi depuse până pe 30 septembrie.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se pot transmite și prin fax, poștă sau în format electronic prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură pe fiecare pagină a documentului transmis.

Fermierii olteni trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  1. Să dețină minimum 91 capete femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE în exploatații cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020;
  2. Femela din specia bovină să aibă vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
  3. Să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
  4. Să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente:

– copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

-registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de  bovine deținut la data 1 iulie 2020,  pentru exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA,  înscrisă/e în cerere;

-coordonate bancare/trezorerie.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femelă bovină adultă (echivalentul în lei). Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.