Anunt

0
40

ISCRU EUGEN cu domiciliu în comuna Obârșia, pierdut carte de muncvă – ALTUR SA perioada 1984-1987.
O declar nulă.