ANUNȚ

0
23

CIUREA ANA-MARIA PFA, cu sediul în Teslui, strada: Prof. Stănculescu 78, înmatriculată sub nr. F28/1017/2010 declar pierdut certificat constatator emis de ORC Olt la data de 22.12.2010 pentru activitățile desfășurate la sediul profesional.

Il declar nul.