Anunț

0
38

Această informare este efectuată de SC TELDO TRANS SRL cu sediul în municipiul Caracal, Str. Piața Victoriei, nr. 9, bl. 34, parter, Jud. Olt, tel: 0740959852, ce intenționează să solicite de la SGA Olt aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor “AUTORIZARE BAZIN VIDANJABIL ȘI PUȚ FORAT + ANEXĂ TEHNICĂ”, amplasate în comuna Dobrosloveni, Str. I. G. Duca, nr. 2L, nr. cad. 50832, județul Olt.
Această investiție este nouă.

Ca rezultat al procesului de producție NU vor rezulta ape uzate. NU se evacuează ape uzate în receptori naturali.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului – domnul CAZACU Marius Elvis, tel: 0740959852, după data de 26.05.2020.