Se fac angajări la APIA Olt

0
989

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Autorizare Plăţi – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Olt.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum7 ani.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 7 noiembrie, de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.