Munca „la gri” în Olt

0
439

Angajați în acte cu doua ore, dar în realitate muncesc opt sau 10 ore pe zi. Este cazul a mii de salariați din județul Olt care sunt înregistrați în evidența Inspecției Muncii cu contracte individuale de muncă pe timp parțial de lucru, de două, patru sau șase ore pe zi, însă în realitate aceștia muncesc opt sau 10 ore pe zi.

Potrivit datelor furnizate de Inspecția Muncii București, la solicitarea Gazeta Oltului, în Olt există 75.831 de contracte active de muncă. Dintre acestea, 4.462 sunt contracte de muncă cu timp de lucru sub opt ore pe zi. „Număr contracte individuale de muncă cu normă de timp partial: 2.185 de contracte active cu timp parțial de lucru de două ore, 2.046 contracte active cu timp parțial de lucru de patru ore și 231 de contracte active cu timp parțial de lucru de șase ore”, a precizat inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu, șeful Inspecției Muncii.

Desi angajații au contracte de muncă, timpul de lucru nu corespunde cu cel din realitate, iar toate aceste lucruri se fac printr-un acord tacit între angajator și angajat. Înregistrarea unui contract individual de muncă cu timp parțial de lucru are însă implicații diverse în viața celui care lucrează efectiv opt ore pe zi, dar are declarate doar două sau patru ore. Astfel, vechimea în muncă i se calculează diferit față de o persoană care are contract de opt ore pe zi. O persoană care are trecute în contractul individual de muncă patru ore pe zi trebuie să muncească doi ani pentru a i se considera vechime un an, aspect care contează la pensie. De asemenea, timpul de lucru declarat în acte poate conta și la șomaj, în eventualitatea în care omul rămâne fără loc de muncă.

Totuși, în județul Olt, fenomenul muncii la gri este în scădere, lucru evidențiat și de datele statistice. Dacă în luna iunie 2017 în evidențele Inspecției Muncii erau înregistrate 7.750 de contracte cu timp partial de lucru, în acest an numărul acestora a scăzut aproape la jumătate, mai exact la 4.462 de contracte de muncă cu timp parțial , ceea ce este un lucru îmbucurător.

Domeniile cele mai frecvente în care sunt înregistrate contracte de muncă cu timp parțial de lucru sunt: transporturi rutiere de mărfuri și persoane, comerț, pază și protecție și nu în ultimul rând construcții civile și industriale. În situația în care se constată că angajații lucrează mai multe ore decât cele care sunt înscrise în contractual individual de muncă se încalcă o prevedere din Codul Muncii, iar sancțiunea este de la 1.500 la 3.000 de lei. Totodată, sunt dispuse măsuri pentru evidențierea corectă a orelor lucrate, iar nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă constituie contravenție conform Legii 108 și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei. Primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei, cu posibilitatea contravenientului de a achita jumătate din amenda aplicată în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenție.

Potrivit legii, contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale calculate prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Acest nivel minim al contribuțiilor sociale nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani.

c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.