Se caută director executiv la Direcția de Asistență Socială Potcoava

0
241

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a scos la concurs postul  de director executiv al Direcției de Asistență Socială Potcoava. Concursul se va organiza la sediul ANFP, la data de 25 iulie, când va avea loc proba scrisa.

Candidații trebuie să indeplineasca condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 25 iunie-15 iulie 2019, inclusiv.