Centrul Militar Judeţean Olt recrutează candidaţi pentru instituțiile militare

0
1443

Ministerul Apărării Naționale desfășoară prin Biroul Informare – Recrutare al Centrului Militar Județean (CMJ) Olt, activitatea de recrutare a tinerilor candidați, băieți și fete, absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

 Pentru anul de învăţământ 2019 / 2020, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul şi judeţul Olt cu o ofertă educaţională generoasă: 678 locuri pentru  învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din 4 şcoli militare: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti  – 145 locuri (Termenul limită de depunere a dosarului este 15.05.2019); Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 245 locuri (Termenul limită de depunere a dosarului este 29.05.2019); Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu”, Constanţa – 120 locuri ( Termenul limită de depunere a dosarului este 24.04.2019); Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 168 locuri (Termenul limită de depunere a dosarului este 15.05.2019). Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 30 de ani  împliniţi în cursul acestui an.

De asemenea, sunt disponibile 399 de locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a subofițerilor, alcătuit din 3 şcoli militare: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti  – 263 locuri (Termenul limită de depunere a dosarului este 12.06.2019) ; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 76 locuri (Termenul limită de depunere a dosarului este 04.06.2019); Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu – 60 locuri (Termenul limită de depunere a dosarului este 12.06.2019). Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 35 de ani  împliniţi în cursul acestui an.

Pentru  învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor  sunt disponibile 909 locuri, astfel: Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu -264 locuri; Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov – 184 locuri; Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa – 108 locuri; Academia Tehnică Militară, Bucureşti – 219 locuri; Institutul Medico – Militar, Bucureşti 60 de locuri  (şi Târgu Mureş) – 50 locuri; Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti – 9 locuri și Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, București – 15 locuri. Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 30 de ani/ 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în cursul acestui an. Termenul limită de depunere a dosarului este 04.04.2019.

Pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, sunt scoase la concurs 790 de locuri pentru mai multe specialităţi militare.
                 Ofiţeri:  specialitatea educaţie fizică militară – 13 locuri; specialitatea management financiar-contabil – 17 locuri; specialitatea justiţie militară – 11 locuri; specialitatea construcţii – 15 locuri; specialitatea psihologie – 8 locuri și specialitatea intendenţă – 20 locuri (Termenul limită de depunere a dosarului este 31.05.2019);

specialitatea medicină generală – 5 locuri; specialitatea inginer de sisteme şi echipamente informatice şi automatizarea conducerii organizaţiei militare – 20 locuri (Termenul limită de depunere a dosarului este 28.06.2019).

Subofiţeri:
– specialitatea construcţii – 24 locuri ; Termenul limită de depunere a dosarului este 31.05.2019.

– specialitatea muzici militare – 40 locuri;  Termenul limită de depunere a dosarului este 04.06.2019.

– specialitatea sanitari – 74 locuri;
– specialitatea forţe speciale – 40 locuri;
Termenul limită de depunere a dosarului este 07.06.2019.

 – specialitatea comunicaţii – 103 locuri;  Termenul limită de depunere a dosarului este 13.06.2019.

– specialitatea auto şi mecanic conductor TAB – 26 locuri;
– subofiţeri, specialitatea comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri – 20 locuri;
– subofiţeri, specialitatea geniu – 48 locuri;
– subofiţeri, specialitatea administraţie – 5 locuri;
– subofiţeri, specialitatea apărare CBRN – 20 locuri;
– subofiţeri, specialitatea cercetare CBRN – 5 locuri;
– subofiţeri, specialitatea infanterie – 77 locuri;
– subofiţeri, specialitatea cercetare – 35 locuri;
– subofiţeri, specialitatea artilerie şi rachete – 58 locuri;
– subofiţeri, specialitatea informaţii militare – 10 locuri;
– subofiţeri, specialitatea poliţie militară – 36 locuri;
Termenul limită de depunere a dosarului este 12.07.2019.

– subofiţeri, specialitatea rachete şi artilerie antiaeriană – 60 locuri. Termenul limită de depunere a dosarului este 09.08.2019.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare; să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă/master, după caz, (cu excepţia celor care au finalizat studiile înaintea intrării în vigoare a ciclurilor de învăţământ tip Bologna), pentru ofiţeri, respectiv absolvenţi ai studiilor liceale/postliceale, pentru subofiţeri, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare.

Potrivit șefului Biroului Informare-Recrutare din cadrul CMJ Olt, lt.col. Adrian Țurlea pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor trebui să parcurgă următoarele etape: prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt; efectuarea unui examen medical la o unitate sanitară militară (Spitalul Militar de Urgențe Craiova); definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt; susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Alba-Iulia și participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ. Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale”, a precizat lt.col. Adrian Țurlea.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul/sectorul Olt, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul CMJ Olt, situat în Slatina, strada Drăgănești nr.29, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30-16.30, marţi între orele 10.30-18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0249/431255 sau 0249/437173. Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.