Fiscul scoate la licitație mai multe bunuri imobile din Olt. Vezi ce bunuri se vând și ce prețuri au

0
413

Pentru a recupera debitele pe care unele firme sau persoane fizice le au la bugetul de stat, Fiscul oltean scoate, în următoarele zile, la vânzare mai multe bunuri imobile.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt vrea să vândă la licitaţie mai multe bunuri intrate în proprietatea statului, în urma unor confiscări sau executări silite. Astfel, Fiscul oltean organizează, în ziua de 2 noiembrie, în Slatina, strada Arcului, nr.1, licitații pentru vânzarea unor bunuri imobile  aparținând unor societăți comerciale sau persoane fizice. Printre acestea se numără: teren intravilan, în suprafață de 2.100 de metri pătrați situate în intravilanul localității Colonești, sat Vlaici, preț de pornire (preț de evaluare redus 50%) de 8.500 de lei, exclusiv TVA; teren intravilan, în suprafață de 3.500 de metri pătrați, în aceeași zonă,  evaluat la 14.200 de lei, exclusiv TVA (preț evaluare redus 50%); teren intravilan, în suprafață de 2.700 de metri pătrați, situat în intravilanul localității Colonești, sat Vlaici, preț de pornire licitație de 11.000 de lei (preț evaluare redus 50%), exclusiv TVA. De asemenea, în aceeași zi, AJFP Olt scoate la licitație următoarele bunuri: clădire spațiu comercial în suprafață construită de 32 metri pătrați, construită din zidărie bca, situată în localitatea Cungrea, sat Oteștii de Jos, preț pornire licitație (preț evaluare redus 25%) 22.607 RON (exclusiv TVA);

ansamblu de bunuri compus din clădire în suprafață construită la sol de 176,85 metri pătrați, structură din cărămidă autoportantă, sarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, tencuieli driscuite, tâmplărie partial lemn, partial profile pvc cu geam termorezistent și teren intravilan în suprafață de 992 de metri pătrați situate în localitatea Găneasa, preț pornire licitație (preț evaluare redus 25%) 122.250 RON (exclusiv TVA);

spațiu comercial fără teren situat în localitatea Potcoava, strada Principală, în suprafață utilă de 73 metri pătrați, fundație din cărămidă, pereți perimetrali din material neconvenționale, finisaje exterioare și interioare vopsele lavabile, pardoseli din beton simplu și placate cu gresie, tâmplărie exterioară și uși de acces din pvc cu geam termopan, fără planșeu, acoperiș cu șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă și azbociment, preț pornire licitație (preț evaluare redus 50%) 21.600 RON (exclusiv TVA);

ansamblu de bunuri compus din clădire în suprafață construită la sol de 228,32 metri pătrați, structură de rezistență din beton armat, planșeu intermediar din beton armat, acoperiș terasă cu hidroizolație acoperită cu plăci azbociment și teren intravilan în suprafață de 860,19 metri pătrați situate în localitatea Potcoava, preț pornire licitație (preț evaluare redus 50%) 19.815 RON (exclusiv TVA);

ansamblu de bunuri compus din atelier mecanic 180 metri pătrați, șopron în suprafață de 39 metri pătrați, grajd în suprafață de 351 metri pătrați, hală abator 924 metri pătrați, rețea electrică și punct trafo în suprafață de 6 metri pătrați, împrejmuire în lungime de 255 metri liniari și teren intravilan în suprafață de 10.605 metri pătrați situat în Potcoava, preț pornire licitație (preț evaluare redus 50%) 394.500 RON (exclusiv TVA);

spațiu comercial în suprafață construită de 126 metri pătrați, situat în localitatea Vitomirești, sat Dejești, construit din fundații comune din beton, structură din cărămidă autoportantă, compartimentări din zidărie din cărămidă, acoperiș din șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă, termosistem, tâmplărie din pvc cu geam termopan, preț pornire licitație (preț evaluare redus 25%) 81.750 RON (exclusiv TVA);

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarație pe propria răspundere a ofertantului  prin care certifică faptul că că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Ilie Bîzoi