Medici din Olt, sancționați de Corpul de control al Casei de Sănătate

0
1311

Corpul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a sancționat mai mulți medici și furnizori de servicii medicale din județul Olt, în urma unor nereguli constatate în cadrul acțiunilor de control desfășurate în prima jumătate a acestui an. Valoarea sancțiunilor aplicate de Corpul de control a fost de aproximativ 176 milioane ROL. Din cele 176 milioane ROL, circa 50 milioane ROL au fost imputate medicilor de familie și aproximativ 127 milioane ROL farmaciștilor.

În primul semestru al anului 2018 Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat 108 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale. În urma verificărilor au fost constatate o serie de nereguli.

 „Principalele disfuncţionalităţi și iregularități identificate de echipele de control  în asistența medicală primară au fost: acordarea de servicii medicale asiguraților pe perioada când figurau internați în spital, prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraților pe perioada când aceștia figurau internați în spital,recomandarea de investigații paraclinice fără respectarea dispozițiilor legale, neconcordanța între serviciile medicale raportate de furnizori și cele consemnate în evidențele medicale primare, nerespectarea programului de lucru, nerespectarea modului de prescriere electronică a medicamentelor de către unii medici care au avut încheiate convenții de reciprocitate și raportări eronate de servicii medicale. Și la furnizorii de medicamente s-au identificat disfuncționalități precum: lipsa solicitării scrise din partea asiguratului cu privire la aprovizionarea unor medicamente care să însoțească prescripția medicală aflată în farmacie dar neeliberată așa cum prevăd clauzele contractuale, eliberarea de medicamente în baza unor date de identificare ce aparțin unor persoane decedate, recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM). Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt în suma de 17.590,39 RON ”, a precizat președintele- director general al Casei de Asigurări de Sănătate, Florin Valentin Ciocan. 

 Din cei 17.590 RON, 4.909,77 RON au fost imputați medicilor de familie iar 12.680,62 RON farmaciilor. Cea mai mare sumă imputată unui medic de famile din Olt, a fost de 744,16 RON și reprezintă contravaloarea serviciilor neefectuate și diminuarea cu 10% a valorii minime garantate a punctului ,,per capita,,. Următoarele două sume (ca valoare) imputate unui medic de familie sunt de 454,84 RON și 113,63 RON și reprezintă contravalorea serviciilor și medicamentelor acordate în timpul internării. Cele mai mari sume imputate medicilor specialiști care furnizează servicii medicale clinice (în privat) au fost de 573,11 RON (contravaloarea serviciilor și medicamentelor acordate în timpul internării); 518,60 RON (contravaloarea serviciilor și medicamentelor acordate în timpul internării) și 388,87 RON (contravaloarea serviciilor și medicamentelor acordate în timpul internării).

Reprezentanţii CAS Olt sunt mereu pe urmele furnizorilor medicali care încearcă să înşele sistemul de sănătate prin decontarea unor servicii medicale neefectuate. Pornind de la neregulile constatate, au fost perfectate o serie de mecanisme de monitorizare şi control în scopul depistării rapide a oricărei posibilităţi de fraude.

Ilie Bîzoi