Anunț:

0
104

Nr. 2513 / 01.08.2018

Sectoare cadastrale: 1,4,5,6,9,12,28

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 1,4,5,6,9,12,28, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 13.08.2018

Data de sfârșit a afișării: 11.10.2018

Adresa locului afișării publice: Str. Bobicești nr.54, sat Bobicești, comuna Bobicești, județul Olt

Repere pentru identificarea locației : În apropierea Postului de Poliție Bobicești, Căminului Cultural Bobicești

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Bobicești, Str. Bobicești nr.54, sat Bobicești, comuna Bobicești, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Bobicești, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 PRIMAR,

CHITEZ Ilie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here