Fiscul oltean vinde clădiri și terenuri la jumătate de preț

0
756

Pentru a recupera debitele pe care unele firme sau persoane fizice le au la bugetul de stat, Fiscul oltean scoate, în următoarele zile, la vânzare mai multe bunuri mobile și imobile. Dosarele de participare se depun până pe 21 iunie, iar licitațiile vor fi organizate pe 22 iunie.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt vrea să vândă la licitaţie mai multe bunuri intrate în proprietatea statului, în urma unor confiscări sau executări silite. Astfel, Fiscul oltean organizează, în ziua de 22 iunie, în Slatina, strada Arcului, nr.1, licitații pentru vânzarea unor bunuri imobile și mobile aparținând unor societăți comerciale sau persoane fizice.

În speță este vorba despre: clădire P+2 –sediu administrativ și depozit material de construcții, în suprafață construită de 1.336 metri pătrați, suprafață desfășurată 1.971 metri pătrați (parter suprafață utilă 1236,85 metri pătrați, etaj 1-suprafață utilă 243,65 metri pătrați, etaj 2, suprafață utilă 391,45 metri pătrați), situate în localitatea Slatina, strada Milcov, preț pornire licitație (preț evaluare) 258.000 RON, exclusiv TVA; teren intravilan în suprafață de 1.818 metră pătrați, situate în localitatea Slatina, strada Milcov, preț pornire licitație (preț evaluare) 74.900 RON, exclusiv TVA; casă de locuit D+P+E în suprafață construită la sol din măsurători 200 metri pătrați și suprafață construită desfășurată de 600 metri pătrați și teren curți construcții în suprafață de 976 metri pătrați, situate în localitatea Crâmpoia, preț pornire licitație (preț evaluare) 300.300 RON, exclusiv TVA; teren intravilan, în suprafață de 2.100 de metri pătrați situate în intravilanul localității Colonești, sat Vlaici, preț de pornire (preț de evaluare redus 50%) de 8.500 de lei, exclusiv TVA; teren intravilan, în suprafață de 3.500 de metri pătrați, în aceeași zonă,  evaluat la 14.200 de lei, exclusiv TVA (preț evaluare redus 50%); teren intravilan, în suprafață de 2.700 de metri pătrați, situat în intravilanul localității Colonești, sat Vlaici, preț de pornire licitație de 11.000 de lei (preț evaluare redus 50%), exclusiv TVA.

De asemenea, în aceeași zi, AJFP Olt scoate la licitație următoarele bunuri: clădirea-abator carmangerie, în suprafață de 421,33 metri pătrați, în Găneasa, preț pornire licitație (preț reevaluare redus 50%) de 71.100 RON, exclusiv TVA;  construcție anexa C1-grajd, în Găneasa, în suprafață construită de 864 de metri pătrați, preț pornire licitație (preț reevaluare redus 50%) de 7.550 RON, exclusiv TVA; teren în Găneasa, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, prețul de pornire a licitației (preț reevaluare redus 50%) de 91.750 RON, exclusiv TVA; clădire moară, în suprafață construită de 285,50 metri pătrați compusă din moară de grâu, vestiar, magazine, cameră tablou electric și șopron, situate în localitatea Curtișoara, sat Dobrotinet, prețul de pornire a licitației (preț reevaluare redus 25%) 227.250 RON, exclusiv TVA; teren intravilan curți construcții în suprafață de 1703 metri pătrați, în aceeași locație, prețul de pornire a licitației (preț de reevaluare redus 25%) este de 21.225 lei, exclusiv TVA; moara de grâu gajată în favoarea Nextebank SA și FNGCINM este evaluată la 333.000 de lei (preț evaluare redus 25%), exclusiv TVA, cântare de grău și făina pentru moară, de asemenea gajate în favoarea Nextebank SA și FNGCINM preț de evaluare sau pornire a licitației de 96.000 lei.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarație pe propria răspundere a ofertantului  prin care certifică faptul că că nu este persoană interpusă cu debitorul. Data limită pentru depunerea ofertelor este 21 iunie 2018.

Ilie Bîzoi