Șefia Serviciului unei instituții din Olt, scoasă din nou la concurs

0
717

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) va organiza un nou concurs pentru postul de șef Serviciu Resurse Umane Normare Organizare Salarizare din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt în data de 12 iulie, după ce singurul candidat de la concursul anterior, din luna mai , care a susținut proba scrisă a examenului, nu a întrunit punctajul necesar.

Potrivit anunțului publicat pe site-ul ANFP condițiile de participare la concurs sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; perfecţionări/specializări: curs în domeniul resurselor umane emis pe baza unor documente, care să ateste deţinerea competenţelor respective, în condiţiile legii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum doi ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 11 iunie 2018 – 02 iulie 2018, inclusiv. La concursul din data de 25 mai, s-au înscris doi candidați, însă la selecția dosarelor unul dintre aceștia a fost respins pe motiv că nu face dovada vechimii în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice. Prin urmare, în concurs a rămas un singur candidat, care din păcate și acesta a picat proba scrisă a examenului obținând un punctaj de 57,5 , în condițiile în care pentru a trece proba era necesar un punctaj de minimum 70 de puncte.

Ilie Bîzoi