Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Olt

0
634

Consilierii județeni se vor întruni într-o nouă sedință ordinară, joi 31 mai. Pe ordinea de zi a întâlnirii figurează 20 de proiecte care vor fi puse în dezbatere. Toate proiectele sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

 Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării aleșilor județeni se numără proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea: „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și a Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului, dar și proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 546, Km 117+375, 0,06 Km, localitatea Teslui, satul Deleni”. De asemenea, consilierii județeni vor decide cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul central al Spitalului Județean de Urgență Slatina”, referitor la actualizarea Monografiei economico – militare a județului Olt, precum și cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 31 mai 2018: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna aprilie 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: constatarea încetării contractului de management al managerului (directorului) Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; – desemnarea managerului directorului) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: – înființare post contractual în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  aprobare număr de posturi; – modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016;  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2018 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2018 și împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt:  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2018; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt și Asociația Județeană de Fotbal Olt la organizarea “Memorialului Eugen Stanciu” ediția a III-a;  Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico – militare a Județului Olt; Proiect de hotărâre cu privire la mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina: Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI) – SLATINA; Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt – Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt şi în administrarea Consiliului Județean Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 03.06.2019; Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și a Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” și a cheltuielilor aferente proiectului; Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a promovării; Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 546, Km 117+375, 0,06 Km, localitatea Teslui, satul Deleni”; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect;  Proiect de hotărâre referitor la acordare mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul”; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul central al Spitalului Județean de Urgență Slatina”; Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare. Toate proiectele sunt inițiate de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

Ilie Bîzoi