Venituri uriașe pentru bugetul de stat

0
315

Luna decembrie a anului trecut a reprezentat cea mai profilică perioadă pentru inspectorii A.J.F.P. Olt. Aceștia au colectat 81,28 milioane lei înregistrându-se un grad de realizare de 113,43% a programului de încasări venituri bugetare.

În perioada ianuarie – decembrie 2017, totalul veniturilor bugetare realizate de A.J.F.P. Olt a însumat 779,21 milioane lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 105,34 % a programului de încasări venituri bugetare.

Pentru recuperarea creanţelor datorate bugetului general consolidat, în luna decembrie 2017 s-au instituit următoarele modalităţi de executare silită :

■ emiterea unui număr de 4.369 titluri executorii pentru debite în sumă totală de 22,48 milioane lei;

■ aplicarea unui număr de 9 sechestre pentru bunuri mobile şi imobile în sumă totală 95.209 lei (7 pentru bunuri mobile în sumă de 77.100 lei şi 2 pentru bunuri imobile în sumă de 18.109 lei);

■ aplicarea unui număr de 3.031 popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare în sumă de 6,34 milioane lei.

■ aplicarea unui număr de 1.024 popriri pe venituri terţi în sumă de 11,98  milioane lei.

Urmare acţiunilor iniţiate în luna decembrie 2017 au fost recuperate creanţe bugetare în sumă totală de 8,18 milioane lei, astfel :

■ 3,66 milioane lei din popriri pe conturi bancare;

■ 0,32 milioane lei  din popriri la terţi;

■ 0,05 milioane lei din vânzarea bunurilor sechestrate;

■ 4,15 milioane lei încasări după începerea executării silite fară alte forme de executare.