Garaje din Slatina, scoase la vânzare de Fiscul oltean

0
2595

Trei garaje ale unei societăți din Slatina vor fi scoase în următoarea perioadă la mezat de către Fiscul oltean. Licitația este programată pe 29 noiembrie,  în Slatina, strada Arcului numărul 1.

Fiscul oltean are o ofertă tot mai vastă pentru bunurile scoase la vânzare prin licitație publică. Dacă în urmă cu două-trei săptămâni oferta cuprindea terenuri, apartamente, case, mașini și utilaje, acum, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt scoate pe „tarabă” și garaje. Este vorba despre trei garaje situate în strada Tunari, din municipiul reședință de județ, aparţinând unei societăți din Slatina. Primul garaj, în suprafață construită de 34,50 metri pătrați are un preț de pornire a licitației (preț de evaluare) de 18.800 lei, exclusiv TVA. Prețul de pornire a licitației pentru cel de-al doilea garaj, în suprafață de 31,95 de metri pătrați este de 17.400 lei, în timp ce al treilea garaj, în suprafață de 36,75 metri pătrați are un preț de pornire a licitației de 20.200 de lei, exclusiv TVA.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la licitație, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Data limită pentru depunerea ofertelor este 28 noiembrie 2017.

Ilie Bîzoi