Un ONG şi un SRL din Olt au obţinut atestatele de întreprinderi sociale

0
308

Doar două entităţi din judeţul Olt au obţinut până în prezent atestatul de întreprindere socială care le oferă posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare. Este vorba despre un SRL și un ONG din localitățile Grădinari și Iancu Jianu

Pentru promovarea economiei sociale, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Olt a organizat dezbateri pe această temă cu reprezentanţii instituţiilor publice, ai patronatelor şi sindicatelor de la nivelul judeţului.

Scopul principal al economiei sociale, în comparație cu economia de piață, nu este obținerea de profit, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din grupuri vulnerabile.Aceasta contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil în activități cu caracter social,  facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.

Economia socială se derulează prin întreprinderi sociale (orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale) sau prin întreprinderi sociale de inserție (întreprinderea socială care are permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil,astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați sa reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților). Până în prezent, la nivelul județului Olt, au fost acordate atestate pentru doar două întreprinderi sociale. Este vorba despre  un SRL din Grădinari şi un ONG din Iancu Jianu”, a precizat Elena Iordache, purtătorul de cuvânt al AJOFM Olt. Atestatul de întreprindere socială se acordă întreprinderilor sociale care, prin actele de înfiinţare şi funcţionare, respectă următoarelor criterii: acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii; alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare; se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8. Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție se realizează gratuit de către Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 Ilie Bîzoi