Un nou proiect cu bani europeni intră în derulare în Municipiul Caracal

0
271

Este vorba de proiectul „Transparenţă, etică şi integritate prin parteneriat social”, un proiect accesat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară -2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

Valoarea proiectului este de 291 428,31 lei, valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 245 240,99 lei iar cota de participare a Primăriei Caracal este de 2% din valoarea proiectului. Perioada de implementare a acestuia este de 1 an .

Lansarea și prezentarea proiectului a avut loc în perioada 19-21iunie în foaierul Teatrului Național de Georgeta Claudia Pocșoară – manager proiect, în prezența factorilor de decizie din Administrația publică caracaleană, a managerilor din instituțiile publice, societății civile și reprezentanții ONG-urilor implicate în derularea acestuia.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea de metodologii, instrumente, mecanisme pentru îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare şi măsurare a performanţelor autorităţilor administraţiei publice locale în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei. Sprijinirea măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Primăriei municipiului Caracal, aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate la nivelul Primăriei, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului   în cea ce privește prevenirea corupției.

Rezultatele așteptate se referă la crearea mecanismelor necesare pentru monitorizarea prevenirii şi combaterii corupţiei; contribuția la creşterea gradului de transparenţă decizională şi a gradului de participare la actul de administrare; responsabilizarea autorităţilor administraţiei .  Se estimează că proiectul va avea o contribuție majoră la atingerea obiectivelor asumate facilitând creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în administraţia publică locala.