Societățile pot opta pentru repartizarea trimestrială de dividende

0
208

Începand cu trimestrul III al anului 2018, conform modificarilor aduse prin Legea nr. 163/2018 societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste  pot opta pentru repartizarea trimestrială de dividende.

Potrivit Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Olt, entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere (entităţile care intră sub incidenţa prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014)  și situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global (entităţile care intră sub incidenţa prevederilor O.M.F.P. nr. 2844/2016).

„Situaţiile financiare interimare sunt situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar. Acestea au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite, veniturile şi cheltuielile stabilindu-se cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJFP Olt, Mihaela Marinescu.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se va realiza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii şi se depun la unităţile fiscale teritoriale, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.