Se caută militari!

0
662

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt, activități de recrutare a tinerilorbăieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului gimnazial cu certificat de absolvire, liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2020 / 2021, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul şi judeţul Olt cu o ofertă educaţională generoasă:

* 600  locuri   pentru  învăţământul liceal militar, alcătuit din 5 colegii naţionale militare:

 1. Colegiul naţional militarDimitrie Cantemir”, Breaza, judeţul Prahova – 120 locuri;
 2. Colegiul naţional militarMihai Viteazul”, Alba Iulia, judeţul Alba- 120 locuri;
 3. Colegiul naţional militarŞtefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava- 120 locuri;
 4. Colegiul naţional militarTudor Vladimirescu”, Craiova, judeţul Dolj- 120 locuri;
 5. Colegiul naţional militarAlexandru Ioan Cuza”, Constanța, judeţul Constanța- 120 locuri.

Se primesc candidaţi care sunt înmatriculaţi în clasa a VIII-a, care fac dovada promovării evaluării/ testelor naţionale şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an.

Termenul limită de înscriere a candidaților este 14.02.2020.

531  locuri pentru  învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din 4 şcoli militare:

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor TerestreBasarab I”, Piteşti 169 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 24.04.2020.
 2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 129 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 10.04.2020.
 3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu”, Constanţa – 101 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 10.04.2020.
 4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 132 locuri. Termenul limită de înscriere a candidaților este 24.02.2020.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani  împliniţi în cursul acestui an.

481 locuri pentru  învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor, alcătuit din 3 şcoli militare:

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor TerestreBasarab I”, Piteşti 253 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 24.02.2020.
 2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor AerieneTraian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 130 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 15.04.2020.
 3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 98 locuri. Termenul limită de înscriere a candidaților este 08.05.2020.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani  împliniţi în cursul acestui an.

* 617 locuri pentru învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor  alcătuit din:

 1. Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu”, Sibiu 208 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 27.03.2020.
 2. Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă„, Braşov 100 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 20.03.2020.
 3. Academia NavalăMircea cel Bătrân”, Constanţa 98 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 20.03.2020.
 4. Academia Tehnică Militară Ferdinand I”, Bucureşti 148 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 20.03.2020.
 1. Institutul Medico – Militar, Bucureşti 31 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 27.03.2020.

      (şi Târgu Mureş) 15  locuri;

 1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti7 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 03.04.2020.

7.Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”București –specialitatea DREPT- 10 locuri; Termenul limită de înscriere a candidaților este 03.04.2020.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani/ 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în cursul acestui an.

5  locuri pentru cursul de formare a ofiţerilor în activitate:

 1. Centrul de instruire pentru muzici militare – ofiţeri – Muzicii militare, pentru absolvenţii învăţământului universitar de specialitate – 5 locuri;

* 137  locuri pentru cursul de formare subofiţerilor în activitate:

 1. Centrul de Perfecţionare Medico-Militară/Direcția medicală, Sibiu, subofiţeri – Asistent medical generalist, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sau universitar sanitar – 40 locuri;
 2. Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, Bucureşti, subofiţeri – Muzici militare, pentru absolvenţii învăţământului liceal 37 locuri;

3.Școala de Aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale, subofiţeri – Forțe Speciale, pentru soldați și gradați profesioniști în activitate – 20  locuri;

 1. Școala de Aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale, subofiţeri – Parașutiști Comando, pentru soldați și gradați profesioniști în activitate – 40 locuri;

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar  județean Olt;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Alba-Iulia;

– efectuarea unui examen medical la o unitate sanitară militară (Spitalul Militar Craiova);

– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar  județean Olt;

– participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Olt, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt_, situat în Slatina, strada Drăgănești nr. 29, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30 – 16.30, marţi între orele 10.30 -18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele (BIR) 0249/412031 sau (OSU)0249/431255;0249/437173.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.