Rata șomajului la nivelul județului Olt este de 4,57%

0
71

Potrivit AJOFM Olt, rata șomajului la nivelul județului, în august 2022, era de 4,57 la sută, fiind înregistrați 7.326 șomeri (din care 3.268 femei). Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,59 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,02 pp.

Din totalul de 7.326 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 768  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.558  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.879  șomeri provin din mediul rural și  1.447  sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,39 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (23,23 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (20,84 %), iar 16,04 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,01 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,49 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1876 persoane foarte greu ocupabile,  3457 greu ocupabile, 1597 mediu ocupabile, iar 396 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” au declarat reprezentanții AJOFM Olt.