Fără animale lăsate nesupravegheate pe străzile din Slatina

0
317

Primăria Municipiului Slatina organizează joi- 7 decembrie 2017, începând cu ora 9:00, la Casa Căsătoriilor situată pe Dealul Gradiște din Slatina, dezbaterea publică  a Proiectului de hotărâre  referitor  la aprobarea regulamentului privind circulația, deținerea, capturarea, cazarea, identificarea, revendicarea ecvideelor, bovinelor, ovinelor și caprinelor  pe domeniul  public și  privat al municipiului Slatina. Potrivit celor din conducerea Primăriei Slatina, la  dezbatere sunt  invitate să participe  toate persoanele interesate și asociațiile  legal constituite.

Municipalitatea vrea să aprobe un regulament  privind circulația, deținerea, capturarea,  cazarea, identificarea revendicarea ecvideelor, bovinelor, ovinelor, caprinelor  pe domeniul public  și privat al municipiului Slatina.  Pentru aceste servicii va fi percepută o taxă de capturare de 100 lei/animal mai mare de 6 luni precum și un tarif pentru cazare: 12 lei/zi pentru ecvidee și bovine și 9 lei/zi pentru ovine și caprine. La baza acestui proiect de hotărâre se află  numeroasele  sesizari  ale persoanelor  fizice și juridice  cu privire  la cabalinele  (ecvideele), bovinele, ovinele, caprinele  care  circulă  liber,  nesupravegheate pe  domeniul  public și privat  al municipiului  Slatina, pe  străzi, spații verzi, scuaruri, punând în pericol circulația  autosiguranța cetățenilor și totodată provocând distrugerea spațiilor verzi amenajate cu arbuști, flori și gazon.  „Este  necesar  ca  pentru  reglementarea circulației,  deținerii, capturării, cazării,  identificării, revendicarii  ecvideelor, bovinelor , caprinelor, ovinelor lăsate  nesupravegheate pe domeniul public/sau  privat  al  municipiului Slatina,  să  fie  elaborat   un  regulament în acest  sens  cu respectarea  legislației  în  vigoare  privind   protecția  animalelor, sancționarea  faptelor   de încălcare  a unor  norme  de conviețuire socială,  a ordinii, liniștii publice, a regimului  juridic al contravențiilor, regulament care să completeze Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public  de  gestionare a câinilor  fără  stăpân  Slatina, aprobat  prin  HCL  436/2015”, potrivit proiectului de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii.

Potrivit aceluiași proiect, deținătorii ecvideelor,  bovinelor, ovinelor, caprinelor au obligația  de a  asigura acestora un adăpost corespunzător în gospodaria proprie, hrană și apă  suficiente, îngrijire, atenție, asistență  medicală  specializată, identificarea și înregistrarea în conformitate cu legislația în vigoare, microciparea, crotalierea, întocmirea  pașapoartelor, respectarea  normelor  generale  de curățenie, igienă și întreținere în condiții optime a spațiului de cazare a animalelor.

În plus,  atunci  când  se deplasează  cu aceste  animale  pe domeniul  public sau privat  al municipiului Slatina, proprietarii au obligația de a prezenta  reprezentanților desemnați  ai Serviciului public de gestionare a câinilor  fără  stăpân    Slatina  sau  agenților  Direcției  Poliției  Locale  a municipiului Slatina, pașaportul  sau carnetul  de sănătate  al animalului  cu vaccinurile la zi, eliberat de către un medic veterinar autorizat. „Deținătorilor cu orice titlu de ecvidee, bovine, ovine și caprine le este interzisă  circulația   liberă, nesupravegheată și abandonul animalelor pe domeniul public și privat  al municipiului Slatina, pășunatul  pe terenuri  aparținând domeniului  public și privat al municipiului Slatina, izgonirea,  maltratarea sau lovirea  animalelor, înstrăinarea sub orice formă a animalelor  la care se face referire în prezentul regulament,  neidentificate și neînregistrate. După stabilirea  identității proprietarului care și-a lăsat animalele libere și nesupravegheate Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina  procedează  la notificarea  acestuia,  în vederea  revendicării animalului/animalelor menționându-se obligativitatea achitării contravalorii  costurilor privind  capturarea, cazarea, tratamentele medicale  efectuatate  pe durata  cazării  în adăpost  a animalului/animalelor, conform  calculației  – nota  de  plată  – întocmită  de Serviciul public de gestionare  a câinilor fără stăpan Slatina”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

Revendicarea ecvideelor,  bovinelor, ovinelor și caprinelor se va efectua numai de către proprietar,  pe baza pașapotului la ecvidee și bovine, pe baza crotaliilor de identificare pentru ovine și caprine. În cazul în care după 30 de zile de la capturare nu a fost identificat proprietarul, animalul  nu a  fost  revendicat   sau  proprietarul  refuză să achite  contravaloarea cheltuielilor născute cu gestionarea animalului, Serviciul  public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina va demara procedura pentru trecerea  bunului (animalului)  în  proprietatea  statului  și valorificarea acestuia conform  prevederilor legale.