Eliminarea valorilor, promovarea nulităților și… alte stări incendiare

0
873

Mi-au parvenit, recent, mai multe știri și informații, de altfel, prețioase, privitoare la starea tot mai degradată a învățământului preuniversitar de la noi, despre care Regele Carol I afirma, fără putință de tăgadă, că aici se află „viitorul țării.”
În Neamț, în București, în Olt și în alte județe există o atitudine revoltător de contraproductivă, întrucât dascăli valoroși și extrem de bine pregătiți, în specialitate, ca și în pedagogia difuzării și receptării cunoștințelor esențiale, sunt eliminați din funcțiile de organizare și coordonare a sistemului de instruire, în chip cu totul nejustificat, cu elemente de o inacceptabilă precaritate intelectuală și, mai ales, morală.

E și cazul profesoarei de emoții estetice, Irina-Maria Tabacu, directoarea Școlii Gimnaziale din Strejeștii de Jos, județul Olt, membră în Corpul Experților în Management Educațional, posesoare a trei strălucite masterate (Structura Limbii Române, Traductologia Limbii Franceze și Management Educațional) și cu o bogată și eficientă activitate catedratică, care a fost îndepărtată din funcția de director a unității școlare amintite aici, în ziua de 10 februarie 2020, în urma unui simulacru de control efectuat de doamna inspectoare Mihaela Pirnă, de la Inspectoratul Școlar Județean Olt.

În răstimpul de șase luni de zile (10 februarie-10 iulie 2020), doamna profesoară de Limba și Literatura Română, Irina-Maria Tabacu a așteptat o explicație, o justificare și o lămurire convingătoare a acestei situații dintre cele mai nefericite și inconfortabile. Din sursele și informațiile dobândite până acum, am aflat, cu certitudine, că domnul consilier județean PNL, Vali Ivana, și-a plasat, cu ajutorul hotărâtor al doamnei profesoare Daniela Țârcomnicu, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Olt, pe cumnata sa, Bogdănița Ivana, învățătoare și posesoare a unei diplome de licență de la Facultatea de Drept din Craiova. Trebuie să afirm, în deplină cunoștință de cauză, că s-a comis un grav abuz prin încălcarea flagrantă a normelor metodologice de organizare a învățământului preuniversitar. Același fapt l-au constatat și consemnat și alți inspectori de specialitate, precum și juristul Inspectoratului Școlar din Olt, care nu a acceptat și semnat înlocuirea, fără un temei legal și în disprețul tuturor regulamentelor școlare și ordinelor ministeriale, a unei foarte distinse și apreciate directoare de școală.

Comunitatea de elevi, părinți, colegi de catedră și de cancelarie, precum și cvasitotalitea absolvenților Școlii Gimnaziale din Strejeștii de Jos din ultimii ani, roagă insistent pe doamna inspector general Daniela Țârcomnicu și pe doamna inspectoare Mihaela Pirnă să revină asupra acestei erori, care perturbă atmosfera din învățământul din Olt. Și nu numai…
Aceeași rugăminte se îndreaptă și spre actualul ministru al Educației, Monica Anisie, ea însăși profesoară de Limba și Literatura Română, care este în drept să normalizeze această situație de o rară confuzie.
Practicile doamnei inginer Ecaterina Andronescu, una dintre cele mai sinistre deținătoare a acestui portofoliu, ar trebui uitate pentru totdeauna, precum și influența unor factori politici, atât de abuzivi și nocivi în acțiunile lor din sfera învățământului…

Prof. dr. Nicolae Scurtu, istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România

P.S. Nicolae Scurtu a fost inspector școlar al Municipiului București de Limba și Literatura Română (1991-2002), precum și inspector școlar general, la Ministerul Educației Naționale, având o experiență bogată în ceea ce privește îndrumarea, controlul evaluarea și evaluarea învățământului preuniversitar)