DASIP SLATINA FACE ANGAJĂRI

0
592

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public (DASIP) Slatina, a scos la concurs trei  posturi. Este vorba despre două posturi de muncitor calificat, treapta IV și un post de muncitor calificat, treapta I,  la Serviciul Iluminat Public- Compartimentul Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie posesor de atestat, de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil; să fie apt pentru lucru la înălțime și să aibă vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil de minimum 9 ani, pentru postul de muncitor calificat, treapta I și să aibă atestat, de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil; să fie apt pentru lucru la înălțime și vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli-nu este cazul, pentru postul de muncitor calificat, treapta IV.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 5 august 2019, de la ora 10.00, iar interviul pe 7 august, de la aceeaşi oră. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului (data publicării anunțului 12 iuulie 2019). Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina, cu sediul în Slatina, strada Drăgăneşti nr. 25A, telefon 0249.422.788.