BUNURILE UNUI AFACERIST DIN SLATINA, SCOASE LA VÂNZARE DE FISC

0
1538

Taxele și impozitele neplătite îi pot lasă pe olteni fără bunuri. Este și cazul unui afacerist slătinean căruia Fiscul îi scoate la licitație o clădire, o magazie metalică și un teren intravilan, pentru a-și recupera debitele. Bunurile imobile vor fi vândute la licitație în ziua de 10 iunie 2021, în Slatina, strada Arcului , nr.1.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt scoate la vânzare  un ansamblu de bunuri format din: clădire în suprafață de 292 de metri pătrați, situată în localitatea Slatina, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, preț de pornire a licitație (preț evaluare) 336.200 lei (exclusiv TVA), magazie metalică cu o suprafață de 220 metri pătrați, situată în localitatea Slatina, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, preț de pornire a licitație (preț evaluare) 31.600 lei (exclusiv TVA) și un teren intravilan în suprafață de 1.580 metri pătrați din care ocupat 512 situat în localitatea Slatina, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, preț de pornire a licitație (preț evaluare) 228.200 lei (exclusiv TVA). Prețul total pentru ansamblu de bunuri este de 596.000 lei.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 9 iunie. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedent termenului de vânzare: oferte de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare ori o scrisoare de garanție bancară reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate și declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul AJFP Olt sau la numărul de telefon 0249/ 412.155, interior 225.