BULUC LA PENSIONARE, ÎN OLT

0
882

Nesiguranţa locului de muncă, dar și riscul unei posibile infectări cu virusul SARSCov 2, la locul de muncă, îi determină pe tot mai mulţi olteni să îşi depună cererile pentru a ieşi pensie. Astfel, în primele cinci luni, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt, s-au înregistrat peste 2.300 de dosare noi de înscriere la pensie.

Peste 2.300 de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a ieşi la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau anticipată parţial, dar şi la pensie de invaliditate s-au adresat CJP Olt. Astfel, în perioada 1 ianuarie-31 mai 2021 la CJP Olt s-au înregistrat nu mai puțin de 2.304 de dosare de înscriere noi la pensie. „În perioada 1 ianuarie-31 mai 2021 la CJP Olt s-au înregistrat 2.304 de dosare de înscriere nouă la pensie din care 883 limită de vârstă, 21 pensie anticipată, 343 pensie anticipată parțială, 516 pensie de invaliditate, 398 pensie de urmaș și 143 alte drepturi (legi speciale).

Totodată, în perioada de referință, s-au depus 1.334 de cereri de recalculare din care 764 adăugare stagiu, 15 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 12 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă, 471 de revizuiri și 72 altele. De asemenea, în intervalul menționat angajații Casei de Pensii Olt au efectuat nu mai puțin de 693 de operațiuni de treceri din oficiu din care 437 treceri din invaliditate la limită de vârstă, 82 treceri din anticipată la limită de vârstă și 174 treceri din anticipată parțială la limită de vârstă”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Termenul de soluționare a unei cereri este de 45 de zile, în cazul în care dosarul este complet. Pentru a ieşi la pensie, solicitantul trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt o cerere însoţită de o serie de documente prevăzute în normele metodologice ale Legii 263/2010. Acestea sunt carnetul de muncă (original şi copie), carnetul de muncă pentru membrii CAP şi carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă ale solicitantului (BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie – original şi copie; livretul militar; diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că au fost urmate la zi; adeverinţe privind sporul cu caracter permanent; adeverinţă privind condiţiile de muncă deosebite speciale.

La nivelul judeţului Olt, în momentul de faţă există 101.407 pensionari dintre care 92.297 sunt pensionari de stat şi 9.110 pensionari din sectorul CAP.