AJOFM OLT FACE ANGAJĂRI

0
867

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt a scos la concurs un post de referent, clasa III, grad principal, în cadrul Compartimentului Execuție Bugetară, Financiar, Contabilitate și Administrare Fond Garantare pentru Plata Creanțelor Salariale.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 5 ani. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 28 aprilie 2021, de la ora 10:00, la sediul AJOFM Olt.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.