31 de persoane din Olt cu dare de mână au plătit sume mari de bani pentru a-și cumpăra cinci ani de vechime în muncă

0
767

Oltenii  care nu au ajuns încă la vârsta standard de pensionare şi vor să-şi completeze stagiul de cotizare la sistemul public de pensii au posibilitatea să-şi plătească retroactiv contribuţia de asigurări sociale de stat pe cel mult cinci ani, până în data de 31 decembrie 2018. De la intrarea în vigoare a legii care permite acest lucru şi până în prezent aproape 650 de olteni şi-au completat stagiul de cotizare prin cumpărarea de vechime. Pentru a cumpăra vechime, doritorii trebuie să fie persoane care nu au fost asigurate în ultimii cinci ani, nu au vârsta de pensionare, dar nici loc de muncă şi să se prezinte cu actele necesare la sediul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Olt.

Conform Legii186/2016, care a intrat în vigoare la data de 27 octombrie 2016, persoanele care vor să iasă la pensie, dar nu au stagiul de cotizare complet pot cumpăra de acum vechime şi retroactiv. Venitul asigurat (pentru care se plăteşte contribuţia retroactivă) trebuie ales astfel încât să nu fie mai mic decât salariul de bază minim brut, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public, şi nici mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, în calcul luându-se cota de contribuţie pentru condiţii normale de muncă, valabile în luna/lunile anterioare pentru care se face plata. Posibilitatea de plată retroactivă a contribuţiei la pensii este valabilă doar pentru perioadele anterioare (în limita a cinci ani) în care cei interesaţi n-au fost asiguraţi nici în sistemul public de pensii, nici într-un alt sistem de asigurări sociale, respectiv nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat acestuia (şomaj, pensie de invaliditate etc.). Trebuie reţinut faptul că încheierea contractului de asigurare socială, în temeiul prevederilor Legii numărul 186/2016, poate fi solicitată numai în perioada 27 octombrie 2016 – 31 decembrie 2018. Plata efectivă a contribuţiei la pensii este posibilă fie într-o singură tranşă, fie în tranşe lunare. La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul, respectiv mandatarul acestuia, va completa o declaraţie, din care să reiasă perioada pentru care se solicită asigurarea, că nu a avut calitatea de asigurat pentru pensii în perioada respectivă şi nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, dar şi că nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului. „ Numărul contractelor încheiate conform Legii 186/2016, în perioada octombrie 2016 -16 mai 2018 este de 648. Contribuția încasată ca urmare a încheierii contractelor de asigurare, în perioada menționată a fost de 3.541.859 de lei (adică peste 35 miliarde ROL), a precizat Iulian Smarandache, directorul executiv al CJP Olt . Cea mai mare perioadă pentru care s-a încheiat un contract de asigurare, conform Legii 186/2016 a fost de cinci ani, iar cea mai mare sumă plătită în medie de o persoană a fost de 17.865 de lei, în această situație aflându-se 31 de olteni, suma totală plătită de către aceștia fiind de 553.813 lei. Alți doi olteni au plătit contribuții de asigurări sociale (CAS) pentru 59 de luni scoțând din buzunare în total 32.773 de lei. Nu mai puțin de 40.272 de lei au plătit în total trei olteni care au cumpărat fiecare câte 58 de luni, în timp ce trei olteni au achitat 44.456 de lei, pentru cele 57 de luni de vechime cumpărate. Un alt oltean a scos din buzunare 15.435 de lei pentru cumpărarea a 56 de luni de muncă. Alți doi olteni au achitat contribuții de asigurări sociale în cuantum total de 28.554 de lei, pentru cele 54 de luni de care aveau nevoie, fiecare, pentru a se pensiona. De asemenea, trei olteni au cumpărat câte 53 de luni pentru care au plătit în total suma de 40.961 de lei, în timp ce patru olteni au achitat în total 56.994 de lei pentru cele 52 de luni cumpărate de fiecare. În ce privește numărul de contracte de asigurare încheiate conform legii 186/2016 și sumele încasate, situația (date furnizate de Casa Județeană de Pensii Olt, la solicitarea Gazeta Oltului) se prezintă astfel:

SITUATIE CU NUMARUL DE CONTRACTE DE ASIGURARE INCHEIATE CONFORM Legii 186/2016
Nr. de contracte de asigurare Nr. de luni din contractul de asigurare Sume incasate
25 1 8371
24 2 13593
16 3 11652
15 4 16067
23 5 30311
29 6 45367
19 7 33417
20 8 38125
19 9 44927
12 10 30273
9 11 23824
51 12 145285
13 13 43388
13 14 45179
17 15 58310
11 16 44057
12 17 57299
15 18 63719
10 19 46771
13 20 65956
8 21 40179
10 22 55132
8 23 39191
36 24 204888
10 25 56828
5 26 32736
10 27 68066
7 28 49386
6 29 36319
18 30 135708
11 31 86408
8 32 57223
10 33 84366
5 34 42272
2 35 17122
15 36 138403
2 37 18417
4 38 37889
7 40 72924
8 41 82508
8 42 88316
3 43 33479
9 44 99551
6 45 69661
2 46 22666
1 47 13151
6 48 74374
5 49 66564
3 50 38983
4 52 56994
3 53 40961
2 54 28554
1 56 15435
3 57 44456
3 58 40272
2 59 32773
31 60 553813
648   3541859

 

Ilie Bîzoi