Anunț

0
44

SC JANALEX SRL cu sediul social în Slatina Aleea Înfrățirii nr.3 bl. FB2 sc.B Ap.2 J28/130/24.04.2004 CUI 16171414 pierdut  anexă la certificat de înregistrare pentru sediul social cu activități birou emis de ONRC OLT. O declar nulă