CARAVANA MESERIILOR, în Slatina și în județ

0
138

Inspectoratul Școlar Județean Olt îndrumă școlile pentru aplicarea unor sondaje de opinie/chestionare pentru identificarea nevoilor agenților economici din zonă, utilizarea unor afișe pentru stabilirea după caz a unor competențe suplimentare și dezvoltarea unor conținuturi necesare elaborării de curriculum în dezvoltarea locală (CDL) cu respectarea întocmai a standardelor de pregătire profesională, pentru o mai bună corelare a ofertei educaționale cu nevoile operatorilor economici, cu cererile de pe piața muncii, cu resursele școlii.

În perioada octombrie-decembrie 2018, operatorii economici au fost consultați de către unitățile școlare și reprezentanții IȘJ Olt, cu privire la nevoia de forță de muncă în vederea stabilirii planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, aceștia înaintând către IȘJ Olt solicitările de școlarizare pentru calificările din învățământul professional de stat și către Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, solicitările pentru calificările din învățământul profesional dual de care au nevoie în următorii ani.

S-au desfășurat întâlniri de lucru, atât la Inspectoratul Școlar, cât și la operatorii economici, la care au participat reprezentanții unităților școlare din Învățământul Profesional și Tehnic, membrii Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social și reprezentanții operatorilor economici din județ, întâlniri în care majoritatea operatorilor economici și-au arătat disponibilitatea de a primi elevii pentru efectuarea instruirii practice.

Astfel că, în luna mai va avea loc activitatea CARAVANA MESERIILOR, atât în municipiul Slatina, cât și în județ. Acțiunea presupune participarea principalilor operatori economici de pe Platforma industrial Slatina: PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL, SC PRYSMIAN CABLURI ȘI SISTEME SA, SC ALRO SA, SC BEKAERT SLATINA SRL, SC POP INDUSTRY, dar și a altora câțiva din județ, alături de elevi însoțiți de cadrele didactice, părinți. Evenimentul se adresează școlilor gimnaziale din județ. La această activitate operatorii economici vor prezenta ceea ce oferă ei elevilor care vor urma învățământul profesional dual.

Între unitățile de învățământ din ITP și agenții economici există o permanentă colaborare care se materializează în mai multe direcții: desfășurarea stagiilor de practică pe baza convențiilor cadru, acorduri de parteneriat care se vor realiza și pentru noile calificări profesionale avute în vedere pentru autorizare; consultanță de specialitate și participarea reprezentanților agenților economici în cadrul comisiilor de evaluare și certificare a calificărilor profesionale; elaborarea de curriculum în dezvoltarea locală (CDL), activitate necesară și pentru ca aceștia să poată recruta și forma în perspectivă personal calificat în vederea angajării.

Inspectoratul Școlar Județean Olt desfășoară activități de consiliere a unităților de învățământ în vederea obținerii autorizării de noi calificări profesionale sau acreditării celor deja autorizate. Noile calificări profesionale sunt introduse în proiectul planului de școlarizare doar în urma solicitărilor venite din partea operatorilor economici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here